torsdag den 5. september 2013

Hvad er bakteriel translokation?

Ved bakteriel translokation forstås almindeligvis passagen af bakterier over tarmvæggen til mesenteriske lymfeknuder og det systemiske kredsløb.

Utæt tarm (leaky gut) og en mild grad af bakteriel translokation er sat i forbindelse med ME/CFS patienter. En søgning i pubmed database på bakteriel translokation i ME/CFS giver 7 artikler, der beskriver problematikken. Der er også enkeltstående beretninger om en bedring af sygdomssymptomer hos ME/CFS patienter, når den bakterielle translokation reduceres.

Det er ikke lykkedes for mig at finde dansk litteratur om bakteriel translokation i ME/CFS. Imidlertid fandt jeg denne artikel, der skriver om bakteriel translokation i hos patienter med levercirrose:

Antibiotika bedrer de cirkulatoriske forhold hos patienter med levercirrose

Her er problemet med bakteriel translokation af omfattende grad og må ikke umiddelbart sammenlignes med problematikken i ME/CFS. Men artiklen er god, fordi den beskriver begrebet bakteriel translokation:

Translokation af bakterielt DNA er en dynamisk proces, hvor mængden af DNA-materiale varierer over tid hos den enkelte patient. Bakterielt DNA menes i sig selv at kunne stimulere et inflammatorisk respons ved frigørelse af tumornekrosefaktor alfa (TNFalfa) og interleukiner. Det inflammatoriske respons’ sværhedsgrad er parallelt med serum-DNA-niveauet og kan nå et niveau, som det ses ved spontan bakteriel peritonitis. Det inflammatoriske respons menes via en TNF-alfa-medieret reaktion at kunne øge den splankniske ekspression af NOS og via splanknisk vasodilatation at kunne dearrangere hæmodynamikken.

(Man mener, at inflammationen medfører, at der sker en overproduktion af signal molekylet nitrogen oxid. Det medfører, at der er blodkar der udvider sig, og det forstyrrer det normale flow af blodet.)

Og videre står der om antibiotika behandlingen af patienter med cirrose:

Som anført er translokationen af bakterielle produkter fra især den gramnegative tarmflora hyppigt forekommende, selv hos patienter, der ikke forekommer klinisk inficerede. Som konsekvens heraf har man forsøgt at give cirrotikere bredspektret antibiotikabehandling fra quinolon- og rifamycingruppen. Formålet med dette har været at reducere translokationen af bakterielle produkter fra den gramnegative tarmflora i håb om at kunne bedre hæmodynamikken og beskytte mod komplikationer i forbindelse med cirrose.

Det er pudsigt, at ME/CFS forskeren Julia Newton har sammenlignet primær biliær cirrose med ME/CFS. Det kan man læse om på Cort Johsons blog: Newton’s Apples: Exploring the Ellis Interview with Dr. Julia Newton on Chronic Fatigue Syndrome

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.