lørdag den 18. februar 2023

ME patienter har endotel dysfunktion

Som en del af det norske rituximab behandlings-studie af ME patienter, blev endotel (engelsk: endothelial)  funktion undersøgt (1).

Endothelium er betegnelsen for det tynde lag af celler, der dækker det indre af vores blodkar. Endotel funktion undersøges ved at undersøge blodgennemstrømningen. Det blev gjort på to måder:

  • Flow-mediated dilation (FMD). Dilation betyder udvidelse.
  • Post-occlusive reactive hyperemia (PORH). Post-occlusive betyder efter tillukning. Hyperemia betyder øget blodtilstrømning.

Ved FMD måles diameter på en arterie ved hvile og efter 5 minutters tillukning, når blodet igen strømmer. Resultatet er øgningen af diameteren angivet i %.

Ved PORH måles mikrovaskulær blodgennemstrømning i huden 2 minutter efter, der har været lukket af for blodtilførsel. Resultatet angives i Perfusion Units (PU).

Undersøgelserne viste:

  • FMD hos ME patienter                5,1%
  • FMD hos kontrolpersoner            8,2%

Det betyder, at ME patienter var ringere til at sende blod gennem blodkarret efter det havde været tillukket (p < 0,0001).

  • PORH hos ME patienter             1354 PU
  • PORH hos kontrolpersoner         2208 PU

Det betyder, at ME patienter var ringere til at sende blod gennem hudens små blodkar efter de havde været tillukket (p = 0,002).

Konklusionen var, at ME patienter har reduceret makro- og mikrovaskulær endotel funktion. 


Reference:

1) Sandvik MK, Sørland K, Leirgul E, Rekeland IG, Stavland CS, Mella O, Fluge Ø. Endothelial dysfunction in ME/CFS patients. PLoS One. 2023 Feb 2;18(2):e0280942. doi: 10.1371/journal.pone.0280942. PMID: 36730360; PMCID: PMC9894436.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36730360/Mere viden: 

Post occlusive reactive hyperemia

https://www.perimed-instruments.com/content/post-occlusive-reactive-hyperemia/

Neurovaskulær dysregulering påvist hos ME patienter

Under motion skal venerne trække sig sammen, således veneblodet returneres til hjertet i tilstrækkeligt omfang. Hvis dette ikke sker, er der ikke blod nok til et fyldetryk i hjertekammeret. Det dysregulerede blodkredsløb medfører manglende iltforsyning til cellerne og hermed motionsintolerance. (engelsk: depressed cardiac output from impaired venous return - preload failure). 

Systrom's forskerteam har undersøgt om lægemidlet pyridostigmine kunne forbedre motionskapaciteten hos en gruppe ME patienter med lavt fyldetryk i højre hjertekammer (right artrial pressure (RAP) under 6,5 mm Hg. (1) 

45 ME patienter blev delt i to grupper. Begge grupper gennemgik invasiv kardiopulmonær motionstest (iCPET). Herefter fik den ene gruppe 60 mg pyridostigmine og den anden gruppe fik placebo. 50 minutter senere gennemgik alle en iCPET igen. Den maksimale iltoptagelse (peak Vo2 mL/min) blev målet under begge test. 

ME patientgruppen der fik pyridostigmine forbedrede den maksimale iltoptaglese ved test 2 med 13,3 mL/min i forhold til første test. ME placebogruppen havde en forrringet maksimal iltoptagelse ved test 2 på minus 40,2 mL/min i forhold til deres første test. Det vil sige behandlingsresponset af pyridostigmine var 53,6 mL/min. Forsøget viste også, at faldet i peak Vo2 hos placebogruppen var forårsaget af et fald i cardiac output og preload failure. 

De fysiologiske ændringer i iltoptagelsen er små og ikke klinisk relevante, men de fortæller os noget om ME sygdomsmekanismen (1): 

 "Interpretation: Pyridostigmine improves peak Vo2 in ME/CFS by increasing cardiac output and right ventricular filling pressures. Worsening peak exercise Vo2, cardiac output, and right atrial pressure following placebo may signal the onset of postexertional malaise. We suggest that treatable neurovascular dysregulation underlies acute exercise intolerance in ME/CFS." 


Reference:
1) Joseph P, Pari R, Miller S, Warren A, Stovall MC, Squires J, Chang CJ, Xiao W, Waxman AB, Systrom DM. Neurovascular Dysregulation and Acute Exercise Intolerance in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Pyridostigmine. Chest. 2022 Nov;162(5):1116-1126. doi: 10.1016/j.chest.2022.04.146. Epub 2022 May 6. 


Læs også:
Lav arteriel-venøs iltindhold difference hos ME patienter