søndag den 1. oktober 2017

Klonal T-celle ekspansion i ME

Mark Davis fra Stanford Universitet har fundet klonal T-celle ekspansion hos ME patienter.

T-celler, også kaldet T-lymfocytter, er celler i immunforsvaret. En klon er en cellefamilie, hvor alle celler har identiske egenskaber, fordi de er masseproduceret ud fra én celle. Når man bliver angrebet af et virus, kan immunforsvaret producere massevis af ens T-celler. Disse ens T-celler er specielt indrettet til at genkende og bekæmpe netop dette virus. Dette fænomen kaldes klonal T-celle ekspansion.

Klonal T-celle ekspansion kan uheldigvis også forekomme i autoimmune sygdomme, hvor T-celle klonen retter sit angreb mod et protein fra kroppens eget væv. En T-celle klon kan samtidig være rettet mod både et virus og et protein fra kroppen, som til forveksling ligner viruset. Så skal behandling være rettet mod både virus og autoimmunitet.

Mark Davis' laboratorium vil nu forsøge at finde ud af, hvad T-celle klonen hos ME patienter har som mål. Arbejds-hypotesen ved Stanford Universitet er, at ME er en autoimmun sygdom.