lørdag den 30. april 2022

ME patienter har lavt niveau af tridecenedioate

 ...fortsættelse. Læs først:

Metaboliske ændringer hos ME patienter før og efter to dages motion


En af metabolitterne fra figur 4 er tridecenedioate (C13:1-DC). Figuren viser metabolitter, hvor niveauet er signifikant forskelligt hos kvinder med ME i forhold til raske kontrolpersoner (1). 

Data for tridecenedioate fremgår af supplerende tabel 4:
D1PRE (dag 1 før motion)
 • p = 0,0000244
 • q = 0,000685
 • FC = 0,540

D2POST (dag 2 efter motion)
 • p = 0,000000516
 • q = 0,000580
 • FC = 0,453

Det betyder, at vi er meget sikre på, at kvinder med ME kun har halvt så meget af denne metabolit i forhold til raske kontrolpersoner.

Tridecenedioate er en monoumættet dicarboxylic fedtsyre, som menes at have neuroproktektive egenskaber (2).

Et studie har vist, at fodboldatleter med gentagne hovedskader havde et lavere niveau af denne fedtsyre. Det lave niveau var associeret med en stigning i det inflammatoriske mir-505. Ydermere kunne data relateres til skanninger af hovedet. Se figur fra artiklen (2): 


Synopsis figure summarizing the interplay between moderation variables. Repetitive head acceleration events (HAE) in football athletes have been related to changes in brain homeostasis, as evidenced by neuroimaging studies. In the present study, significant moderation effects were observed with default mode network (DMN) fingerprint similarity, miR-505, VR balance task performance, and tridecenedioate. Tridecenedioate, a dicarboxylic fatty acid with one double bond, significantly decreased from Pre to Post-season. The double bond in this metabolite is hypothesized to act as a reactive oxygen species (ROS) scavenger. Indeed, previous research supports an increase in reactive oxygen species (ROS) following repetitive exposure to head impacts; therefore, a depletion of tridecenedioate would support its role as an ROS scavenger. Even with scavenging, ROS can still remain elevated and cause damage to neurophysiological systems. This may ultimately result in damage to neuronal connectivity as observed by decreased similarity in DMN and interactions with VR balance task performance. Together, these complex relationships may explain why behavioral changes in subconcussed athletes are not consistently observed, but how repetitive, long-term exposure to HAE, chronic increases of inflammatory-miRNAs, and acute changes to resting state networks could result in behavioral disturbances later in life.
Reference: Sumra Bari, Nicole L. Vike, Khrystyna Stetsiv, Alexa Walter, Sharlene Newman, Keisuke Kawata, Jeffrey J. Bazarian, Linda Papa, Eric A. Nauman, Thomas M. Talavage, Semyon Slobounov, Hans C. Breiter,
Integrating multi-omics with neuroimaging and behavior: A preliminary model of dysfunction in football athletes,
Neuroimage: Reports,Volume 1, Issue 3,2021,100032,ISSN 2666-9560,
https://doi.org/10.1016/j.ynirp.2021.100032.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666956021000301)

Hvad betyder det lave niveau af tridecenedioate for ME patienter?


Læs også:
A metabolomic measure of energy metabolism moderates how an inflammatory miRNA relates to rs-fMRI network and motor control in football athletes
https://arxiv.org/abs/2006.14930


Referencer

1)Germain A, Giloteaux L, Moore GE, Levine SM, Chia JK, Keller BA, Stevens J, Franconi CJ, Mao X, Shungu DC, Grimson A, Hanson MR. Plasma metabolomics reveals disrupted response and recovery following maximal exercise in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. JCI Insight. 2022 Mar 31:e157621. doi: 10.1172/jci.insight.157621. Epub ahead of print. PMID: 35358096. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35358096/

https://insight.jci.org/articles/view/157621


2) Sumra Bari, Nicole L. Vike, Khrystyna Stetsiv, Alexa Walter, Sharlene Newman, Keisuke Kawata, Jeffrey J. Bazarian, Linda Papa, Eric A. Nauman, Thomas M. Talavage, Semyon Slobounov, Hans C. Breiter,
Integrating multi-omics with neuroimaging and behavior: A preliminary model of dysfunction in football athletes,
Neuroimage: Reports,
Volume 1, Issue 3,2021,100032,ISSN 2666-9560,
https://doi.org/10.1016/j.ynirp.2021.100032.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666956021000301

fredag den 29. april 2022

Metaboliske ændringer hos ME patienter før og efter to dages motion

Der er blevet udført et studie, hvor ME patienter og kontrolpersoner motionerede to dage i træk. Der blev udtaget blodprøver lige før og lige efter motion begge dage. De fire tidspunkter blev benævnt

 • D1PRE
 • D1POST
 • D2PRE
 • D2POST


Blodprøverne blev undersøgt for indhold af metabolitter (metabolomics). 

Mængden af en metabolit hos ME patienter i forhold til kontrolpersoner er angivet som FoldChange (FC):

 • FC mellem 0,9 og 1,1 - niveauet anses for uændret
 • FC over 1,1 - niveauet af metabolitten er højere hos ME patienter
 • FC under 0,9 - niveauet af metabolitten er lavere hos ME patienter


FC er signifikant ændret, når p-værdien er under 0,05. Der kan dog forekomme falsk positive værdier, der er derfor udført en Wilcoxon ranksum test. Denne angives ved en q-værdi, som skal være under 0,05. Denne grænse er meget konservativt sat og kan udelukke data, som er værd at kigge nærmere på. Derfor er q-værdier under 0,15 også angivet i artiklen. 

Den første blodprøve før motion på dag 1 (D1PRE) viste, at kvinder med ME havde 7 metabolitter, der var signifikant forskellige fra kontrolpersoner. Se figur 4 i artiklen https://insight.jci.org/articles/view/157621/pdf

Efter 2 dage med motion (D2POST) var 56 metabolitter hos kvinder med ME ændrede. Se figur 3 i artiklen https://insight.jci.org/articles/view/157621/pdf

Mange biokemiske stiveje var påvirkede hos kvinder med ME. Se figur 2 i det supplerende materiale https://insight.jci.org/articles/view/157621/sd/5

Det her studie er meget værdifuldt, og jeg er sikker på, at vi kommer til at høre meget mere om det. 


Reference

Germain A, Giloteaux L, Moore GE, Levine SM, Chia JK, Keller BA, Stevens J, Franconi CJ, Mao X, Shungu DC, Grimson A, Hanson MR. Plasma metabolomics reveals disrupted response and recovery following maximal exercise in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. JCI Insight. 2022 Mar 31:e157621. doi: 10.1172/jci.insight.157621. Epub ahead of print. PMID: 35358096. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35358096/

https://insight.jci.org/articles/view/157621