lørdag den 18. november 2017

ME, nedsat PDH-funktion og behandlingsmulighed

I 2016 viste en stor norsk undersøgelse omfattende 200 ME patienter, at patienterne anvendte aminosyrer som brændstof. Årsagen til dette fænomen blev lokaliseret til at være nedsat funktion af pyruvat dehydrogenase (PDH). (1)

Naturen har indrettet det således, at vores metabolisme og enzymer er under nøje regulering. Hermed kan vi tilpasse os den føde, der er tilgængelig, og i tilfælde af hungersnød kan vi forbrænde vores fedtdepoter og i sidste ende vores muskelvæv for at overleve. Serum 3-methylhistidin, som er markør for endogen protein metabolisme, var signifikant øget hos de mandlige ME-patienter.

PDH kan nedreguleres af enzymerne PDH-kinase (PDK) 1, 2, 3 og 4. PDK 1, 2 og 4 var opregulerede hos de norske ME patienter.

Konsekvensen af nedreguleret PDH er kendt fra mennesker med medfødt defekt i enzymkomplekset. Patel et al (2) har samlet viden om de kliniske og biokemiske aspekter ved medført defekt i PDH. Sygdommen medfører neurologisk og neuromuskulær degeneration, og patienterne dør ofte inden de bliver voksne. Spændvidden i symptomer er meget bred. Der findes også patienter med milde symptomer alt afhængig af hvordan PDH er defekt og i hvilken grad.

Lactatniveauet hos disse patienter er meget forhøjet. Blodprøver viser laktat / pyruvat forhold på under 20. Der kan også påvises forandrede lactat / pyruvat værdier i spinalvæsken. Nogle af patienterne har fået påvist Leigh syndrom (subakut nekrotiserende encephalomyopati) ved hjernescanning. Det inkluderer læsioner i basal ganglia, thalamus og hjernestamme. Patienterne har symptomer som hypotonia, ataxia, perifer neuropati og øjenproblemer.

Øget laktatniveau hos ME patienter er beskrevet i ref 25 + 35 i ref 1. Natelson et al har vist forhøjede laktatværdier i spinalvæsken fra ME patienter (3).

Behandlingsmuligheder til patientgruppen med medfødt PDH defekt er begrænsede. Man forsøger med ketogen diæt og hæmning af PDK med en halogeneret organisk syre, dichloroacetat (DCA). Man skal være opmærksom på, at DCA er rapporteret som værende giftigt. Om DCA, se ref 12, 193, 197 og 202 i ref 2.

Behandling af ME patienter med en halogeneret organisk syre har allerede fundet sted i et lille belgisk pilotstudie - og med gunstigt resultat (4).

Ti patienter med ME/CFS diagnose blev behandlet, og fem responderede på behandlingen. Det pudsige i artiklen er forfatteren, emeritus professor i endokrinologi Frank Comhaire's reaktion på resultatet: Hvis medicinen ikke virker, så fejler patienterne nok noget andet end ME / nedsat PDH funktion. Og så blev de fem ikke responderende patienter undersøgt grundigt indtil de blev korrekt diagnosticeret.

Comhaire slutter sin artikel med et forslag til en diagnostisk test: Måling af koncentrationen af pyruvat og acetyl coenzym A i patienternes monocytter.

Referencer:

  1. Fluge et al: Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy / chronic fatigue syndrome. JCI Insight. 2016; 1(21):e89376. Doi 10.1172/jci.insight.89276
  2. Patel et al: The spectrum of pyruvate dehydrogenase deficiency. Mol Genet Metab, 2012, 105, 1.
  3. Natelson et al. Multimodal and simultaneous assesment of brain and spinal fluid abnormalities in CFS. J. Neuro Sci 2017, 375
  4. Comhaire. A novel nutriceutical treatment of ME/CFS. Intern Med 2017, 7, 5.