lørdag den 26. november 2016

Find et autoantistof - og læs i Wikipedia!

ME/CFS, POTS og MCS er sygdomme med stor symptomoverlap, og er måske endda forskellige sider af samme sygdom.

ME/CFS er især karakteriseret ved motionsintolerance. POTS er en form for ortostatisk intolerance. MCS er reaktion på dufte under enhver toksikologisk grænseværdi.

Der er påvist autoantistoffer mod den adrenerge receptor alfa1AR hos POTS patienter. Det forstyrrer receptorens funktion. (1)

Wikipedia oplyser, at alfa1AR:

  • påvirker muskler under motion.
  • påvirkes af nogle typer medicin, så der udløses ortostatisk hypotension.
  • øger inhibering i lugte-systemet.
Interessant sammenhæng!

Interessant er det også, at ME/CFS patienter har genetiske variationer (SNPs) i generne for alfa1AR, muscarinM3 og TRPC4 receptor. Alle receptorer er både involveret i regulering af blodkarsammentrækning / udvidelse og i regulering af inhibering af lugtsystemet (2 og 3).

Referencer:
  1. Fedorowski et al: Antiadrenergic aytoimmunity in POTS. doi: 10.1093/europace/euw 154
  2. Griffith University https://www.griffith.edu.au/health/national-centre-neuroimmunology-emerging-diseases
  3. Mammalian Transient Receptor Potential (TRP) Cation Channels. Handbook of Experimental Pharmacology www.springer.com/series/164 volumen1,222 Editors: Bernd Nilius, Veit Flockerzi.