fredag den 29. april 2022

Metaboliske ændringer hos ME patienter før og efter to dages motion

Der er blevet udført et studie, hvor ME patienter og kontrolpersoner motionerede to dage i træk. Der blev udtaget blodprøver lige før og lige efter motion begge dage. De fire tidspunkter blev benævnt

  • D1PRE
  • D1POST
  • D2PRE
  • D2POST


Blodprøverne blev undersøgt for indhold af metabolitter (metabolomics). 

Mængden af en metabolit hos ME patienter i forhold til kontrolpersoner er angivet som FoldChange (FC):

  • FC mellem 0,9 og 1,1 - niveauet anses for uændret
  • FC over 1,1 - niveauet af metabolitten er højere hos ME patienter
  • FC under 0,9 - niveauet af metabolitten er lavere hos ME patienter


FC er signifikant ændret, når p-værdien er under 0,05. Der kan dog forekomme falsk positive værdier, der er derfor udført en Wilcoxon ranksum test. Denne angives ved en q-værdi, som skal være under 0,05. Denne grænse er meget konservativt sat og kan udelukke data, som er værd at kigge nærmere på. Derfor er q-værdier under 0,15 også angivet i artiklen. 

Den første blodprøve før motion på dag 1 (D1PRE) viste, at kvinder med ME havde 7 metabolitter, der var signifikant forskellige fra kontrolpersoner. Se figur 4 i artiklen https://insight.jci.org/articles/view/157621/pdf

Efter 2 dage med motion (D2POST) var 56 metabolitter hos kvinder med ME ændrede. Se figur 3 i artiklen https://insight.jci.org/articles/view/157621/pdf

Mange biokemiske stiveje var påvirkede hos kvinder med ME. Se figur 2 i det supplerende materiale https://insight.jci.org/articles/view/157621/sd/5

Det her studie er meget værdifuldt, og jeg er sikker på, at vi kommer til at høre meget mere om det. 


Reference

Germain A, Giloteaux L, Moore GE, Levine SM, Chia JK, Keller BA, Stevens J, Franconi CJ, Mao X, Shungu DC, Grimson A, Hanson MR. Plasma metabolomics reveals disrupted response and recovery following maximal exercise in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. JCI Insight. 2022 Mar 31:e157621. doi: 10.1172/jci.insight.157621. Epub ahead of print. PMID: 35358096. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35358096/

https://insight.jci.org/articles/view/157621


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.