mandag den 1. november 2021

Lav arteriel-venøs iltindhold difference hos ME patienter

Hjertet pumper iltet blod fra lungerne rundt i kroppen. Det iltrige blod føres ud i kroppen gennem arterier og kaldes for arterielt blod. Det iltfattige blod føres tilbage til hjertet gennem vener, for igen af blive pumpet ud i lungerne til iltning. Det iltfattige blod i venerne kaldes venøst blod.

Forskellen i iltindhold mellem arterielt blod og venøst blod kaldes på engelsk: 

"arterial-venous oxygen content difference".

Det er hæmoglobin, der bærer ilt og iltindhold differencen skal vurderes i forhold til hæmoglobin koncentrationen. Der for ser formlen for iltindhold difference således ud: 

"(Ca-vO2) / koncentrationen af Hb".

Hvis den arteriel-venøse iltindhold difference er stor, så har kroppen optaget en masse ilt fra blodet. Og omvendt, hvis differencen er lav, betyder det, at det venøse blod vender tilbage til hjertet uden, at der er optaget så meget ilt.

Forskere fra Havard Medical School er eksperter i at måle iltindhold differencen under motion hos mennesker med motionsintolerance. Dette gøres ved en invasiv kardiopulmonær motionstest. Iltindhold differencen er under motionstest målt hos ME patienter:

Insights From Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing of Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome

https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(21)00256-7/fulltext

Forskerne udvalgte data fra en patientgruppe, der både havde lavt fyldetryk i højre hjertekammer ("right arterial pressure" under 6,5 mm Hg) og som opfyldte ME diagnosekriterierne. Analyse af data viste, at ME patienterne under motion havde en lav arteriel-venøs iltindhold difference. Det betyder, at ME patienterne ikke optog/udnyttede ilten i blodet i tilstrækkelig grad. Dette medfører motionsintolerance. Forskerne udelukker dekonditionering som årsag til motionsintolerancen hos ME patienterne. I stedet peger de på mulige årsager, der kan bidrage til motionsintolerancen: 

 - Under motion bliver veneblodet ikke returneret til hjertet i tilstrækkeligt omfang, og der er herved ikke nok blod til et fyldetryk i hjertekammeret (engelsk: depressed cardiac output from impaired venous return - preload failure).

- Manglende ilt udnyttelse fordi blodet passerer fra arterier til vener uden at komme ud i de helt små blodkar (kapillærer), hvor en stor del af ilten udnyttes. Fænomenet kaldes arteriel-venøs shunting (AV-shunting). AV-shunting kan forekomme ved småfiber neuropati, som blev påvist hos en del ME patienter i artiklen.


Reference: 

Joseph P, Arevalo C, Oliveira RKF, Faria-Urbina M, Felsenstein D, Oaklander AL, Systrom DM. Insights From Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing of Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Chest. 2021 Aug;160(2):642-651. doi: 10.1016/j.chest.2021.01.082. Epub 2021 Feb 10. PMID: 33577778.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.