fredag den 13. september 2013

Første resultater fra Ian Lipkin's store ME/CFS studie

Der er nyheder fra et studie udført af den berømte, anerkendte professor Ian Lipkin, direktør for Center for Infektion og Immunologi ved Columbia Universitet i USA. Studiet omhandler mulige virus og immundysfunktioner involveret i  Myalgic encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome  (ME/CFS).
Studiet er ikke afsluttet, men professor Ian Lipkin har oplyst om nogen af de vigtigste resultater.
Der er ikke fundet aktiv virusinfektion i ME/CFS. ME/CFS starter ofte efter en virusinfektion, så der muligvis tale om en ”hit and run” effekt.
Undersøgelserne af ME/CFS patienterne viste, at der var tydelig forskel på ny-syge og patienter, der havde haft sygdommen i årevis. Ian Lipkin satte en grænse ved 3 år. Det kan betyde, at der skal være forskel på de immunologiske markører, der skal anvendes til patienter, der har haft sygdommen i kortere tid (under 3 år), og de der har haft sygdommen i mange år (over 3 år).  
I gruppen af ME/CFS patienter, der havde været syge kortere tid fandt man øget antal eosinofile leucocytter, og et anderledes cytokin mønster end hos ME/CFS patienter, der havde været syge i lang tid.  
Ændringer i cytokin mønsteret er relevant, fordi der findes medicin, der kan regulere dette. Det vil naturligvis ikke kunne helbrede ME/CFS, men måske kunne mindske nogle af de symptomer, som patienterne har.
F. eks. blev det påvist, at IL-17 var forhøjet hos ME/CFS patienter, der havde været syge mindre end 3 år.  Og der findes faktisk medicin målrettet dette interleukin. Det betyder naturligvis ikke, at patienter skal begynde at forsøge sig med nogen former for medicin. Men det betyder, at man skal prøve at få lægerne til at måle på dette, så der kan opsamles flere måleresultater og viden om sygdommen ME/CFS. Og så kan der på sigt foretages kliniske afprøvninger af medicinen.
Dette var fund i blodprøverne. I studiet havde man også undersøgt rygmarvsvæske. Her fandt man forhøjede niveauer af Th-2 cytokinerne kaldet IL-10 og IL-13. Der var også et forhøjet niveau af Th-1 cytokinerne IL-1beta, IL-5, TNF-alfa og IL-17. Ian Lipkin fraråder, at patienterne selv henvender sig til lægen og forsøger at få dette undersøgt. Man er nødt til at afvente forskningen og finde ud af hvad denne immun dysregulering betyder.
(Hvis man vil have lidt baggrundsviden om immunsystemet og Th1/Th2, så vil jeg anbefale, at man læser Professor Klaus Bendtzens artikel Immunsystemet ved kronisk inflammation)
Forskningen fortsætter, så det bliver spændende, når der engang udkommer en artikel med resultaterne, og forhåbentligt et bud på en immunologisk biomarkør til ME/CFS. Jeg kan anbefale, at man går ind og læser hele Ian Lipkins fremlæggelse. Den findes på Phoenix Rising’s Blog Lipkin finds biomarkers not bugs
Cort Johnson har også skrevet et referat på Simmaron Research Foundation’s hjemmeside: Foremost Virus Hunter Finds Biomarkers, Few Viruses in Big Chronic Fatigue Syndrome Study

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.