lørdag den 23. marts 2013

Variation i sensoriske reaktioner, TRP og stress

Det sensoriske nervesystem er den del af nervesystemet, der fører impulser fra legemets ydre og indre til rygmarv og hjerne og herfra videre til de sensoriske områder i den grå hjernebark, hvor impulserne registreres.

Så når vi oplever duft, lyd, berøring, smerte osv, så sendes der signaler gennem kroppen. Og når de signaler er forstærkede eller opleves forstærkede, så er der noget galt et sted. Og det er den biokemi, som jeg finder interessant i relation til ME, fibromyalgi, duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Nu kan man jo spørge mennesker, om det gør ondt eller om en duft føles ubehagelig, og så kan man notere det i et skema. Men den måde at registrere en sensorisk reaktion på, er behæftet med megen usikkerhed, idet den afhænger af personens subjektive vurdering.

Så det er ønskeligt at udvikle videnskabelige metoder til objektivt at måle på sensoriske signaler. Så kommer man også ud over den problematik, om en patient "nu bare bilder sig ind, at det gør ondt et sted, eller at dufte, lys, lyd generer dem".

Transient Receptor Potential er nogle af de receptorer på cellerne, der kan opfange stimuli fra omgivelserne. Disse receptorer findes bla i ganglierne.

Husk, Lights forsøg med at måle på mRNA ekspression af receptorer/ionkanaler på blodprøver fra ME/CFS patienter før og efter motion. Her var en af måleparameterne TRPV1.

En gruppe forskere har udført et genialt forsøg, hvor de målte på niveauet af ekspression af TRP ionkanal gener i de sensoriske ganglier på mus:

Systematic and quantitative mRNA expression analysis of TRP channel genes at the single trigeminal and dorsal root ganglion level in mouse

Det var en større systematisk screening, hvor 17 af de 28 testede TRP ion kanal gener, TRPA1, TRPC1, TRPC3, TRPC4, TRPC5, TRPM2, TRPM3, TRPM4, TRPM5, TRPM6, TRPM7, TRPM8, TRPV1, TRPV2, TRPV4, TRPML1 and TRPP2, var mulige at detektere i ganglionen.

Forskerne oplyser, at det er muligt, at TRP ionkanal transkriberings niveauer kan bidrage til variationen i sensorisk respons.

Og så er det her, at jeg begynder at gætte: Hvis patienter med ME, fibromyalgi og duftoverfølsomhed er belastet af sensoriske signaler, er det så fordi, at der er dannet flere TRP ionkanaler i cellerne i ganglierne? Eller er TRP ionkanalerne holdt åbne af ophobede metabolitter, der virker som agonister på TRP ionkanalerne? Mitokondrie dysfunktion kan forårsage dannelse af stoffer, der påvirker TRP. Nedsat iltniveau i vævet kan påvirke TRP. Der er mange måder "at forstyrre" sine TRP på.

Der er også noget, der hedder G protein koblede receptorer, de er et let mål for autoimmune reaktioner. (Reference: Mechanism of GPCR-Directed Autoantibodies in Diseases) Og G protein koblede receptorer interagerer med TRP ion kanalerne. Er det en mulighed?

Nu er menneskets krop en uendelig kompliceret maskine, hvor alt skal arbejde sammen og alle enheder og cellesignaler påvirker hinanden. Og efterhånden som teknologien vinder frem, kan man forklare og forstå mere og mere af dette, som f.eks.:

En anden genial forsker gruppe har kigget på TRP ionkanaler og interaktion (cross-talk) med neuropeptider/neurostransmittere/interleukiner/metabolitter: Importance of TRP channels in pain: implications for stress

Abstract oversat efter bedste evne:
Selv om stress er en integreret del af det moderne liv, er det vanskeligt at definere stress i biologiske systemer. Angst, medicin, stofskiftesygdom, neuro-endokrine abnormiteter, immunologiske reaktioner, neuro-immune interaktion og flere andre interne og eksterne faktorer er vigtige i forbindelse med stress og smerte i højere organismer. Stress og smerte er ofte synonyme og overlappende i vid udstrækning, men de to reaktioner er forskellige på de adfærdsmæssige, cellulære og molekylære niveau. Vigtigheden af ​​Transient Receptor Potential (TRP) gruppe af ikke-selektive kationkanaler i udvikling og regulering af de forskellige former for smerter er veletableret. De seneste undersøgelser har bekræftet, at TRP kan regulere neuroplastiske ændringer gennem neuro-endokrin signalering, neuro-immune interaktioner og psykologiske tilstandsvariable tyder på, at abnormiteter i TRP-signalering faktisk kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA) aksen og flere andre metaboliske veje og kan således frembringe stress på forskellige niveauer. Derfor TRP er vigtige faktorer, der kan forbinde stress med smerte. Dette review opsummerer TRPs rolle, deres virkninger og kliniske implikationer i forbindelse med forskellige former for smerter, som kan være relevante for stress også.

Hvis man så går ind i artiklens tabel kan man se, hvordan TRP interagerer med kroppens forskellige neuropeptider/neurostransmittere/interleukiner/metabolitter: Table 1. Cross-talk between several stress-related factors and TRP channels

Prøv også at klikke ind på artiklens figurer, som giver et indblik i hvordan kroppens systemer spiller sammen.

Årsagen til sygdomme som ME/CFS, fibromyalgi og kemikalieoverfølsomhed er meget omdiskuterede, men jeg tror, at på sigt vil de bedre måleteknologier forene forskerne i forståelsen af disse sygdomme.

Man kan drømme om den dag, man kan gå til lægen og ved hjælp af en enkel måling kunne få taget sin "TRP og neuropeptid/neurostransmitter/interleukin/metabolit profil".
Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.