fredag den 17. januar 2020

Naltrexone til behandling af ME

NK (Natural Killer) celler er en del af immunforsvaret. Det er gentagne gange påvist, at NK celler ikke fungerer optimalt hos ME patienter (1).

NK celler reguleres af en lang række celle signaler, - herunder calcium ion signalering. Ionkanalen TRPM3 bidrager væstentligt til calcium ion signalering i NK celler. 

Der er påvist signifikant reduktion af TRPM3 ekspression på overfladen af NK celler fra ME patienter (1).

Den G-protein-koblede receptor mu-opoid receptor (μOR) interagerer med TRPM3. Når μOR stimuleres inhiberes TRPM3 (1).

μOR kan hæmmes af lægemidlet Naltrexone, som er et lægemiddel målrettet til opioid-afhængige mennesker (2). Naltrexone i lav dosis anvendes også off-label til at modulere immunforsvaret i en række forskellige sygdomme.

Et forsøg med NK celler isoleret fra ME patienter viste at ved tilsætning af Naltrexone til NK cellerne, blev TRPM3 aktiviteten normaliseret (1).

Spørgsmålet er om Naltrexone kan være en behandlingsmulighed til ME? 


Læs også:
Low-dose naltrexone as a treatment for chronic fatigue syndrome
https://casereports.bmj.com/content/13/1/e232502.long


Finally Found – A Natural Killer Cell Enhancer for ME/CFS?
https://www.healthrising.org/blog/2019/12/19/50190/


Referencer:

1) Helene Cabanas, Katsuhiko Muraki, Donald Staines1 and Sonya Marshall-Gradisnik: Naltrexone Restores Impaired Transient Receptor Potential Melastatin 3 Ion Channel Function in Natural Killer Cells From Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Patients. Front. Immunol., 31 October 2019 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.02545
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2019.02545/full2) Naltrexone
http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7045
Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.