onsdag den 19. februar 2014

ME, POTS, H(2)S, NO - hvad er sammenhængen?

I min sidste blogpost skrev jeg om mulig sammenhæng mellem hydrogensulfid, ME, POTS og TRPA1. Nu vil jeg kigge nærmere på en interessant sammenhæng mellem hydrogensulfid (H(2)S) og nitrogenmonoxid (NO). Det er gasser i blodet, som er med til at regulere kredsløbet. På engelsk kaldes de også for "gasotransmitters".

NO er interessant i relation til ME, fordi Olav Mella og Øystein Fluge i en præsentation har fremsat en hypotese om, at der kan være forstyrret NO syntese i endothelial celler og nedsat NO tilgængelighed. Endothelial celler er det lag celler, der dækker indersiden af blodkarrene.

Relationen mellem POTS og NO er undersøgt i flere studier, og jeg har ikke umiddelbart kunne finde en klar konklusion på sammenhængen.

Forhøjede værdier af H(2)S er sat i forbindelse med både ME og POTS. En artikel oplyser, at plasmaniveauet for børn med POTS var (100.9±2.1 μmol/L) og for den raske kontrolgruppe var det (82.6±6.5 μmol/L), hvilket er en signifikant forskel. Jeg ved ikke, hvorfor det er forhøjet. Er det en del af sygdomsmekanismen? Eller sørger kroppen for at opregulere H(2)S for at afhjælpe sygdommen? Men jeg tænker, at hvis noget afviger fra det normale, så var værd at undersøge det nærmere for at finde ud, hvorfor H(2)S er dysreguleret.

En nærmere kig på litteraturen afslører, at reguleringen af H(2)S og NO interagerer, og det er meget svært at måle H(2)S præcist, så artikler med måling af H(2)S skal fortolkes med forsigtighed. Ligesom forskellige målemetoder gør, at man ikke umiddelbart kan sammenligne forskellige forsøg.

Jeg fandt en artikel,
Plasma free H2S levels are elevated in patients with cardiovascular disease
hvor man havde lagt stor vægt på måleteknik og havde målt både H(2)S og NO hos en større patientgruppe med hjerte-kar sygdomme (studiet har ikke noget at gøre med ME eller POTS).

Men jeg finder artiklen interessant, fordi den tager nogle problemstillinger op, som også kan være relevante for ME og POTS, f.eks at der er ikke klinisk tilgængelig viden om den biokemiske sammenhæng mellem NO and H(2)S. Og det gør det jo unægtelig noget mere besværligt at være ME eller POTS patient, når man ikke kan få målt og fortolket parametre, som er under mistanke for at være dysregulerede. Og forskningen ikke endnu ikke forstår de her sammenhænge i gasotransmittere til bunds.

I artiklens forsøg målte man  plasma‐fri H(2)S og total NO på patienter med
  • lidelser i kranspulsåren, (coronary artery disease alone, CAD)
  • perifere kredsløbsforstyrrelser, (peripheral arterial disease alone, PAD)
  • enhver karsygdom, (any vascular disease)  
  • en rask kontrolgruppe (no vascular disease)

Og her er så de spændende resultater!

No Vasc Disease, n=53
Any Vasc Disease, n=140
CAD Alone, n=66
PAD Alone, n=13
Plasma free H2S, nmol/L
368.53±20.87
441.04±15.40
(
P =0.010)
443.89±21.67
(
P =0.020)
514.48±62.05
(
P =0.007)
Total NO levels, nmol/L
64.71±1.12
64.71±1.07
(
P =0.997)
61.56±1.09
(
P =0.743)
38.86±1.20
(
P =0.034)

Table 3 fra artiklen: Plasma‐Free H2S and Total NO Levels in Vascular Disease

Konklusionen på hele forsøget (som jeg stærkt vil anbefale, at man læser i sin helhed) er, at resultaterne rapporteret i denne undersøgelse viser, at plasma-fri H(2)S niveauer er signifikant forhøjet i vaskulær sygdom og identificere en ny negativ korrelation med NO biotilgængelighed hos patienter med perifer arteriel sygdom.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.