mandag den 17. februar 2014

Hvorfor indgår TRPA1 receptoren i så mange sammenhænge – og indgår den i ME?

Jeg har i tidligere blogposts angivet receptoren TRPA1, som en mulig indgående (dysreguleret) faktor i både POTS, MCS, smerter mm. Nu er TRPA1 bare en lille brik i et større biokemisk puslespil, hvor mange andre faktorer indgår. For at forstå hvordan en enkelt receptor kan være så mangfoldig, er man nødt til at forstå, hvad der påvirker den. Førend TRPA1 bliver aktiveret, kan der være indtruffet en række af biokemiske reaktioner.

Lad os kigge på et eksempel på, hvordan fornemmelsen af kløe opstår rent biokemisk. Her er TRPA1 også involveret. Så hvilken kæde af reaktioner fører til, at TRPA1 receptoren aktiveres og giver et signal?

I artiklen The Epithelial Cell-Derived Atopic Dermatitis Cytokine TSLP Activates Neurons to Induce Itch findes en figur, der viser den biokemiske række af hændelser før TRPA1 aktiveres og sender besked op gennem rygraden til hjernen. (Klik ind og se figuren)

Som det fremgår af figuren er den en række af hændelser: PAR2 → ORAI1 → NFAT → TSLP → TSLP receptor → TRPA1.

Det er ikke af betydning i denne sammenhæng at forstå kæden af hændelser, men blot at forstå, at der ER en kæde af reaktioner.

Et andet eksempel er TRPA1s medvirken til smerte hypersensitivtet.

Klik ind på denne figur Model Depicting Functional Interactions between Bradykinin Receptors, TRPA1 and TRPV1.

Her ses rækken af biokemiske reaktioner (interaktioner) : Bradykinin receptoren påvirker TRPV1 receptoren, som igen påvirker TRPA1 receptoren.

Nu er det, at man skal tænke videre. Hvis TRPA1 også er involveret i ME, så kan TRPA1 måske i sig være dysreguleret eller den kan interagere med en receptor, der er dysreguleret.

Her er det værd at bemærke, at TRP receptorer ofte interagerer med receptorer, der kaldes G protein koblede receptorer

og

G protein koblede receptorer er ofte mål for autoimmune angreb.

Her kunne man måske tænke sig, at HVIS ME havde en autoimmun ætiologi, og HVIS dette var rettet mod en G protein koblet receptor, så kunne det MÅSKE forstyrre TRPA1.

Det kan naturligvis også være en hel anden mekanisme, - måske en mekansime, hvor der bliver ophobet en metabolit, som forstyrrer TRPA1.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.