lørdag den 18. februar 2023

Neurovaskulær dysregulering påvist hos ME patienter

Under motion skal venerne trække sig sammen, således veneblodet returneres til hjertet i tilstrækkeligt omfang. Hvis dette ikke sker, er der ikke blod nok til et fyldetryk i hjertekammeret. Det dysregulerede blodkredsløb medfører manglende iltforsyning til cellerne og hermed motionsintolerance. (engelsk: depressed cardiac output from impaired venous return - preload failure). 

Systrom's forskerteam har undersøgt om lægemidlet pyridostigmine kunne forbedre motionskapaciteten hos en gruppe ME patienter med lavt fyldetryk i højre hjertekammer (right artrial pressure (RAP) under 6,5 mm Hg. (1) 

45 ME patienter blev delt i to grupper. Begge grupper gennemgik invasiv kardiopulmonær motionstest (iCPET). Herefter fik den ene gruppe 60 mg pyridostigmine og den anden gruppe fik placebo. 50 minutter senere gennemgik alle en iCPET igen. Den maksimale iltoptagelse (peak Vo2 mL/min) blev målet under begge test. 

ME patientgruppen der fik pyridostigmine forbedrede den maksimale iltoptaglese ved test 2 med 13,3 mL/min i forhold til første test. ME placebogruppen havde en forrringet maksimal iltoptagelse ved test 2 på minus 40,2 mL/min i forhold til deres første test. Det vil sige behandlingsresponset af pyridostigmine var 53,6 mL/min. Forsøget viste også, at faldet i peak Vo2 hos placebogruppen var forårsaget af et fald i cardiac output og preload failure. 

De fysiologiske ændringer i iltoptagelsen er små og ikke klinisk relevante, men de fortæller os noget om ME sygdomsmekanismen (1): 

 "Interpretation: Pyridostigmine improves peak Vo2 in ME/CFS by increasing cardiac output and right ventricular filling pressures. Worsening peak exercise Vo2, cardiac output, and right atrial pressure following placebo may signal the onset of postexertional malaise. We suggest that treatable neurovascular dysregulation underlies acute exercise intolerance in ME/CFS." 


Reference:
1) Joseph P, Pari R, Miller S, Warren A, Stovall MC, Squires J, Chang CJ, Xiao W, Waxman AB, Systrom DM. Neurovascular Dysregulation and Acute Exercise Intolerance in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Pyridostigmine. Chest. 2022 Nov;162(5):1116-1126. doi: 10.1016/j.chest.2022.04.146. Epub 2022 May 6. 


Læs også:
Lav arteriel-venøs iltindhold difference hos ME patienter

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.