fredag den 26. april 2019

Mestinon til behandling af ME

Lægemidlet Mestinon (indholdsstof: pyridostigmine) er en potentiel behandlingsmulighed til ME.

Mestinon hæmmer nedbrydning af acetylcholin og er udviklet til behandling af Myasthenia gravis (1)

Mestinon er allerede på listen over den række lægemidler, som kan anvendes til behandling af ME-komorbiditeten POTS ( se tabel 4 i review fra Neurologisk afdeling, Mayo Clinic, ref 2).

Det har i mange år været kendt viden, at nogle ME patienter opnår bedring af Mestinon. Et pilotstudie fra 2003 viste, at tre ME patienter havde gavn af en dosis på 10 eller 30 mg pyridostigmine (3).

Associate professor of Medicine David Systrom fra Brigham and Women's hospital har på National Institute of Health's ME/CFS konferencen fremlagt foreløbige resultater af behandling af ca. 300 ME patienter med pyridostigmine (4, 5).

Systrom har udført motionstest på ME patienter. Her har han påvist preload failure i hjertet (der pumpes ikke blod nok tilbage til hjertet fra underkroppen ved aktivitet) og nedsat ilt-ekstraktion. Samtidig har han påvist småfiber neuropati. Disse observationer hænger sammen (4, 5, 6)

Systroms hypotese er, at småfiber neuropati er årsagen til preload failure og nedsat ilt-ekstraktion. Dette giver motionsintolerance og post exertional malaise (PEM). Pyridostigmine skulle virke ved at forbedre den vaskulære regulering. Der er et fase 3 studie i gang for at afprøve hypotesen (7).

Samtidig med disse forsøg har Systrom inddraget Seahorse Teknologien  til at måle på respirationen i ME-celler. Det vil sige, at han får data på den arteriel - venøse difference fra motionstesten (det er et udtryk for hvor meget ilt der er fjernes, når blodet cirkulerer i kroppen), som han kan relatere til iltudnyttelsen på celleniveau målt i Seahorse.

Systrom's teknologi er beskrevet i denne artikel: The Invasive Cardiopulmonary Exercise Test

Vejledning i behandling af unge mennesker med ME/POTS

I Rowe et al's PRIMER for behandling af unge mennesker med ME/POTS kan man i tabel 11 finde følgende oplysning: 
Pyridostigmine bromideRapid release: 30 mg daily, increase by 30 mg every 3–7 days to 60 mg BID or TID. Sustained-release: 180 mg dailyEffective in both POTS and neurally mediated hypotension. Can also help with GI motility problems
Table 11. Medications for treating orthostatic intolerance (OI) in adolescents. (uddrag af tabel 11 fra ref 8).


Referencer

1) Min Medicin: Mestinon:  http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/773

2) Benarroch: POTS A heterogenous and multifactorial disorder. Mayo Clin Proc. 2012 Dec;87(12):1214-25. doi: 10.1016/j.mayocp.2012.08.013. Epub 2012 Nov 1.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23122672

3) Kawamura et al: Efficacy of a half dose of oral pyridostigmine in the treatment of chronic fatigue syndrome: three case reports. Pathophysiology. 2003 May;9(3):189-194.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14567934

4) National Institute of Health ME/CFS konference april 2019, del 1 med Systrom:
https://videocast.nih.gov/summary.asp?live=31636&bhcp=1

del 2: https://videocast.nih.gov/summary.asp?Live=31640&bhcp=1

5) Bloggen Health Rising's sammendrag af NIH ME/CFS konferencen, april 2019: Del 1 med Systrom: https://www.healthrising.org/blog/2019/04/10/nih-accelerating-chronic-fatigue-exhaustion-inflammation/

Del 2: https://www.healthrising.org/blog/2019/04/15/nih-chronic-fatigue-lipkin-davis-prusty-oh/

6) Interview med professor Systrom https://www.youtube.com/watch?v=FMaKfv8peww

7) NIH Clinical trials: The Exercise Response to Pharmacologic Cholinergic Stimulation in Preload Failure. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03674541

8) Rowe et al. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis and Management in Young People: A Primer Front Pediatr. 2017 Jun 19;5:121. doi: 10.3389/fped.2017.00121. eCollection 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28674681

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.