tirsdag den 2. april 2019

Bivirkninger ved el-stimulering af muskler

Der er registreret bivirkninger - herunder 9 tilfælde af rabdomyolyse - ved anvendelse af udstyr til el-stimulering af muskler (1).

Rabdomyolyse er en tilstand, hvor beskadigede muskler nedbrydes. Nedbrydningsprodukter strømmer ud i blodet og forårsager videre skade på kroppen (2).

Personer med den medfødte metaboliske sygdom carnitine palmitoyltransferase 2 (CPT2) mangel er særligt udsatte for at udvikle rabdomyolyse (3).

Ophobning af langkædede fedtsyrer og acyl-carnitiner (som set ved CPT2 mangel) kan have en detergent-lignende virkning på membraner og herved påvirke ion-kanaler og elektriske signaler i cellen (4, 5).

ME sygdomsmekanismen har fællestræk med CPT2 mangel:
ME minder om medfødt metabolisk defekt

ME patienter er følsomme over for elektromagnetiske felter. Det er velkendt blandt ME forskere, at en del ME patienter med tiden udvikler elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS). (6)

Det får mig til at stille spørgsmålene:

Kan man sammenligne el-stimulering af muskler med den daglige påvirkning fra elektriske felter og trådløs teknologi?

Er man særligt disponeret for at udvikle EHS, hvis man har ophobede metabolitter i cellerne?


Overfølsomhed mod harmløst lys

Fænomenet med hypersensitivitet mod et spektrum af bølgelængder (UV-lys og alm. lys) er kend fra sygdommene porfyri (ophobning af metabolitter fra hæm-syntese stivejen) og Smith-Lemli-Opitz syndrome (ophobning af 7-dehydrocholesterol).  Her er ionkanalerne TRPA1 og TRPV1 involveret (7, 8).

Inflammation kan udløse EHS betinget smerte via TRP ion-kanaler 

TRPV4 er påvist til at være involveret i EHS i forbindelse med inflammation og smerte:
Elektromagnetisk Hypersensitivitet påvist i dyremodel

TRPA1 kan ligeledes mediere inflammation, der vedligeholder makrofag-afhængig neuropatisk smerte i dyremodel (9).

Læs også om dysregulerede iontransport-systemer og beskadigede membraner hos ME patienter:

Modification of the functional capacity of sarcoplasmic reticulum membranes in patients suffering from chronic fatigue syndromeReferencer

1) Wien Med Wochenschr. 2018 Aug 23. doi: 10.1007/s10354-018-0655-x.
Side effects of whole-body electro-myo-stimulation.
Stöllberger C, Finsterer J. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30141113

2) Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Rhabdomyolysis

3) Mol Genet Metab Rep. 2018 Mar 6;15:69-70. doi: 10.1016/j.ymgmr.2018.02.008. eCollection 2018 Jun. Recurrent rhabdomyolysis caused by carnitine palmitoyltransferase II deficiency, common but under-recognised: Lessons to be learnt https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29744303

4) Longoet al: Carnitine transport and fatty acid oxidation https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26828774

5) Ingrid Tein: Disorders of fatty acid Oxidation. Handbook of clinical Neurology, chapter 170. 2013 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444595652000356

6) Front Physiol. 2017 Feb 17;8:88. doi: 10.3389/fphys.2017.00088. eCollection 2017.
The Neuroinflammatory Etiopathology of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS).Glassford JA https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28261110

7) J Neurosci. 2016 May 11;36(19):5264-78. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4268-15.2016.
Photosensitization in Porphyrias and Photodynamic Therapy Involves TRPA1 and TRPV1.
Babes A1, Sauer SK2, Moparthi L3, Kichko TI2, Neacsu C2, Namer B2, Filipovic M4, Zygmunt PM5, Reeh PW6, Fischer MJ2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170124

8) Pain. 2017 Dec;158(12):2475-2486. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001056.
Photosensitization of TRPA1 and TRPV1 by 7-dehydrocholesterol: implications for the Smith-Lemli-Opitz syndrome.
Babes A1, Ciotu CI, Hoffmann T, Kichko TI, Selescu T, Neacsu C, Sauer SK, Reeh PW, Fischer MJM.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28891864

9) Nat Commun. 2017 Dec 1;8(1):1887. doi: 10.1038/s41467-017-01739-2.
Schwann cell TRPA1 mediates neuroinflammation that sustains macrophage-dependent neuropathic pain in mice.De Logu F1, Nassini R1, Materazzi S1, Carvalho Gonçalves M1, Nosi D2, Rossi Degl'Innocenti D1, Marone IM1, Ferreira J3, Li Puma S1, Benemei S1, Trevisan G4, Souza Monteiro de Araújo D1,5, Patacchini R6, Bunnett NW7, Geppetti P8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29192190

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.