fredag den 2. maj 2014

Nyt studie bekræfter defekt ilt-udnyttelse/optagelse hos ME patienter

Kardiopulmonær motionstest (cardiopulmonary exercise testing, CPET) viser objektive data for menneskers fysiske ydeevne og kan afsløre og dokumentere fysisk svækkelse ved sygdom.[1] Forskellige værdier kan måles og beregnes ud fra en kardiopulmonær motionstest. VO2max og VO2peak er ofte benyttede værdier. De er udtryk for iltoptagelsen/iltudnyttelsen under testen. VO2max kaldes populært for konditallet. VO2max og VO2peak bliver ofte benyttet, som om de var synonymer, men man skal være opmærksom på, at de er forskellige. En nærmere gennemgang af forskellen kan for særligt interesserede læses i nedennævnte reference.[2]

Til vurdering af ME patienters tilstand er VO2peak benyttet i flere undersøgelser. Forskere har således udført kardiopulmonær motionstest på moderat syge ME patienter to gange med 24 timers mellemrum. Første test viser et meget lavt VO2 peak, som er sammenligneligt med VO2 peak for meget utrænede personer. Anden test viser et signifikant lavere VO2 peak samt en række andre data, som også er udtryk for fysisk svækkelse ved test nr 2.[3], [4], [5]

Årsagen til at man ikke benytter alvorlig syge ME patienter til disse studier, er at de er for syge til at kunne gennemføre testen.

Forværring af ME efter aktivitet/motion er kernesymptomet ved ME og kaldes Post Exertional Malaise (PEM). De to gange test, der viser den forringede iltoptagelse, VO2 peak, er et så markant kendetegn ved sygdommen, at forskerne har foreslået metoden anvendt i diagnostisk øjemed.

Men nu er det sådan med forskning, at sådanne opdagelser skal gentages og bekræftes af en anden forskergruppe, hvor der indgår et andet hold patienter og hvor der anvendes et andet testlaboratorium. Man skal være sikker på, at resultaterne er korrekte og reproducerbare.

Nu er forsøget blevet gentaget af en anden forskergruppe, og resultatet er blevet bekræftet! Det er korrekt og reproducerbart, at ME patienter har ringere VO2 peak dagen efter de har anstrengt sig ved den første test. Raske mennesker har samme VO2 peak, når man tester dem to dage i træk

De to gange kardiopulmonar stest kaldes på engelsk ”Repeat cardiopulmonary exercise tests (CPETs). Artiklen, der har eftervist ME patienters fysiske nedsatte funktionskapacitet ved to-dages test, hedder:

Inability of myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome patients to reproduce VO2peak indicates functional impairment [6]

Moderat syge ME patienter kan berette, at de på en udhvilet dag kan udføre mindre aktiviteter, men næste dag er sygdomme blusset op, og de må ofte hvile i flere dage. ME patienter bliver ofte mødt med uforståenhed og endda skepsis over for dette fænomen. Det ligger så dybt i vores opfattelsesevne, at motion er sundt og godt for alle, at det kan være svært at forstå, at motion kan være skadeligt for ME patienter.

Men syg eller rask så har kroppen alligevel brug for motion. Så udfordringen for ME patienter er at udføre netop så megen aktivitet, som de kan tåle uden at forværre sygdommen.

Det er vigtigt ved vurderingen af ME patienter, at der udføres de to test – og ikke blot én test, som man normalt gør. Den første test på en moderat syg ME patient vil ofte blot afsløre en fysisk dekondtionering, der svarer til meget utrænede mennesker. Men den næste test afslører, at ME patienter ikke reagerer normalt på motion og er langt mere funktionsnedsatte end man umiddelbart kan vurdere ud fra den første test.

Man ved ikke hvad den manglende ilt-levering/ilt-udnyttelse hos ME patienter skyldes. Men resultaterne af disse undersøgelser tilbyder en forklaring på, hvorfor ME patienter rapporterer om forværring, når de prøver at træne sig gradvist op.

Idet den forringede ilt-levering/ilt-udnyttelse hos ME patienter nu er blevet bekræftet i et uafhængigt forsøg, kan man håbe, at forskere vil samarbejde om at finde årsagen til den manglende ilt-udnyttelse og den medfølgende funktionsnedsættelse.

Bemærk at den almindelige foreslåede behandling med kognitiv terapi til ME patienter naturligvis ikke har nogen effekt på en manglende udnyttelse af ilt. Kognitiv terapi er et værktøj til at håndtere kronisk sygdom.

Tidligere blogposts om motion: 

 
Forholdsregler ved træning af ME/CFS og POTS patienter

Almindelig træning forværrer ME patienters tilstand

Professor Snells foredrag ved FDA workshoppen

ME og fysisk aktivitet

Referencer:


[1] Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET) & Evaluating Functional Capacity (powerpoint præsentation)
http://www.hhs.gov/advcomcfs/meetings/presentations/presentation_10132010_snell-stevens.pdf

[2] The term VO2 max has almost become common English usage for the highest VO2 obtained during a CPET. This article clearly explains the difference between VO2 max and VO2 peak.
http://www.cpxinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28:vo2-peak-vs-vo2-max&catid=13:perpsectives&Itemid=12

[3] VanNess JM, Snell CR, Stevens SR: Diminished cardiopulmonary capacity during  post-exertional malaise. J Chronic Fatigue Syndr 2007, 14:77–85. http://www.cfids-cab.org/MESA/VanNess.pdf

[4] Snell CR, Stevens SR, Davenport TE, Van Ness JM: Discriminative validity of metabolic and workload measurements to identify individuals with chronic fatigue syndrome. Phys Ther 2013, 93:1484–1492. http://ptjournal.apta.org/content/early/2013/06/26/ptj.20110368.abstract

[5] Vermeulen RC, Kurk RM, Visser FC, Sluiter W, Scholte HR: Patients with chronic fatigue syndrome performed worse than controls in a controlled repeated exercise study despite a normal oxidative phosphorylation capacity. J Transl Med 2010, 8:93.
http://www.translational-medicine.com/content/pdf/1479-5876-8-93.pdf

[6] Inability of myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome patients to reproduce VO2peak indicates functional impairment af Betsy A Keller , John Luke Pryor, Ludovic Giloteaux, Journal of Translational Medicine 2014, 12:104 doi:10.1186/1479-5876-12-104
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24755065

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.