mandag den 30. december 2013

Opmærksomhed på vaccine skader – har vi lært noget?

Vaccination er en genial opfindelse, som har reddet mange menneskeliv. Men medaljen har en bagside. Historien har gang på gang vist, at i kølvandet på større vaccinationsrunder, opstår der en række sager med bivirkninger, hvoraf et lille antal er meget alvorlige.

Efterhånden som forskningen skrider fremad afdækkes mekanismerne bag disse fænomener. Og herved kan der gøres mere for både at forebygge og helbrede/lindre vaccinationsskader og de sygdomme, som kan udløses af vaccinen.

Det er kendt viden, at autoimmune sygdomme kan udløses efter en alvorlig infektion eller efter en vaccination. Herudover er genetisk disposition for sygdommen også en faktor.

Et frisk eksempel på dette er sygdommen narkolepsi:

Narkolepsi er nu bekræftet til at være en autoimmun sygdom. Forskerne har fundet en bestemt type immunceller, der retter deres angreb mod nerveceller i hjernen.

Genetisk disponerede mennesker kan udvikle sygdommen efter infektion eller efter vaccination. Læs enten den engelske artikel:

Narcolepsy confirmed as autoimmune disease

eller den danske på videnskab.dk

Endelig kom svaret: Derfor får man narkolepsi

Som det fremgår af artiklerne er der sammenhæng mellem narkolepsi og vaccinen mod svineinfluenza.

Men hvordan var det da mistanken om sammenhæng mellem narkolepsi og vaccine opstod? Jeg fandt en udmelding fra Sundhedsstyrelsen 18. februar 2011, Mulig sammenhæng mellem narkolepsi og influenzavaccinen Pandemrix® kræver yderligere undersøgelser:

”… Vi har ikke haft indberetninger om narkolepsi i Danmark, ligesom der ikke har været en øget indberetning af narkolepsi uden for Norden. I Canada, hvor Pandemrix® har været anvendt i stort omfang, har der heller ikke været en stigning i indberetning af bivirkningen narkolepsi.

På nuværende tidspunkt kan der derfor ikke drages nogen konklusioner, og derfor forslås der ikke ændringer til anbefalingerne for brug af Pandemrix®.”


I dag ved vi bedre, men er ”lesson learned?”

Nogle lande og nogle læger reagerer meget hurtig og er tidlige til at se en sammenhæng mellem vacciner og bivirkninger. Jeg fandt en sætning fra den her artikel i the Lancet, Pandemic influenza A H1N1 vaccines and narcolepsy: vaccine safety surveillance in action:

“The lessons learnt emphasise the central role of alert clinicians in reporting of suspected adverse reactions, and the importance of internationally robust postmarketing surveillance strategies as crucial components in future mass immunisation programmes.”

Altså, erfaringerne fremhæver den centrale rolle opmærksomme læger har i indberetning af formodede bivirkninger, og vigtigheden af internationale, solide strategier til overvågning af vaccinationsprogrammer.

Mit spørgsmål er nu – har vi lært noget? Vi er midt i en problematik omkring HPV vaccinen. Vi har nogle danske læger, som har været opmærksomme til at se sammenhæng mellem HPV vaccine skader og mulige autoimmune sygdomme som POTS og måske ME/CFS. Vi har folketingspolitikere, som har taget situationen alvorligt og levet op til deres ansvar. Vi har et overvågningssystem til at opsamle data om vaccinationsskader.

Jeg mangler at se det reelle forskningsarbejde, der skal undersøge om POTS og ME/CFS er autoimmune sygdomme? Og hvad er den genetiske sårbarhed hos de personer, der udvikler disse sygdomme?  Er de arbejdsopgaver sat i gang? Har vi lært noget af historien?


Læs mere:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.