tirsdag den 3. juli 2012

Diagnosticering og behandling af ME

Myalgic encephalomyelitis bliver også kaldt for Chronic Fatigue Syndrome eller for kronisk træthedssyndrom.

I Sundhedsstyrelsens SKS browser for diagnosekoder har ME diagnosekoden DG933A og kaldes "Benign myalgisk encefalomyelitis."

Til diagnosticering af ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) anvendes et sæt diagnosekriterier. Der har igennem tiden været benyttet flere forskellige kriterier:

Oxford Definition
Fukuda Definition
The Canadien Consensus Document
Myalgic encephalomyelitis International Consensus Criteria

Årsagen til at man har ændret i kriterierne er, at forskerne søger at gøre definitionen på ME så skarp og entydig som overhovedet mulig, så patienter med andre diagnoser ikke fejlagtigt får diganosen ME.

I det norske Dagens Medisin er det vurderet, at hvis Oxford kriterierne anvendes, er der 25.000 - 47.000 ME patienter i Norge. Og hvis de Canadiske kriterier anvendes, er tallet nede på 9.000 -17.000 ME patienter.

Det norske helsedirektorat anbefaler de nye internationale diagnosekriterier. Og Oslo Universitetssygehus har en udmærket  vejledning til udredning af patienter, som er under observation for ME.

Ved Infektionsmedicinsk afdeling, Århus Universitetshospital, refereres der til den ældre Fukuda definition i denne instruks: Instruks 1.18.1 Kronisk træthedssyndrom.

I instruksen nævnes kognitiv terapi (CBT) som behandlingsmulighed. Sundhedsstyrelsen anbefaler også kognitiv terapi under henvisning til NICE guidelines. På side 190 i denne guidelines står der: 

"CBT or psychological approaches to CFS/ME do not imply that symptoms are psychological, "made up" or in the patient's head. CBT is used as part of overall management for many conditions, including cardiac rehabilitation, diabetes and chronic pain."

oversat:

"CBT eller psykologiske tilgange til CFS/ME betyder ikke, at symptomer er psykologiske, "opdigtede" eller i patientens hoved. CBT bruges som en del af den overordnede håndtering af mange tilstande, herunder hjerterehabilitering, diabetes og kroniske smerter."

Det er også værd at bemærke, at der på side 256 står, at antidepressiv medicin ikke virker:

“No benefit was found in patients with CFS/ME from treatment with anticholinergic agents, antidepressants, antihypertensives or growth hormone.”

Imidlertid kan lave doser af tri-cykliske antidepressiva anvendes ved smerter og søvnbesvær, fra side 278:

"Prescribing of low-dose tricyclic antidepressants, specifically amitriptyline, should be considered for people with CFS/ME who have poor sleep or pain."

At ME er en alvorlig sygdom anerkender NICE guidelines ved at skrive dette på side 68:

"Chronic fatigue syndrome (CFS)/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy) (ME) is a relatively common illness. The physical symptoms can be as disabling as multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, congestive heart failure and other chronic conditions."

oversat:

"Chronic fatigue syndrome (CFS)/myalgic encephalomyelitis (eller  encephalopathy) (ME) er en relativ almindelig sygdom. De fysiske symptomer kan være lige så invaliderende som multipel sclerose, systemisk lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, kongestiv hjertesvigt og andre kroniske tilstande."

Kogntiv terapi og ligeledes gradueret fysisk træning (GET), som NICE Guidelines også anbefaler, er meget omdiskuteret som egnet behandlingsform til ME. Dette fremgår bl.a. af Tom Kindlon's rapport:
"Reporting of Harms Associated with Graded Exercise Therapy and Cognitive Behavioural Therapy in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.