mandag den 4. maj 2020

Serum fra ME patienter udviser antiviral aktivitet

Et nyt studie af Schreiner et al har vist, at serum fra ME patienter udviser antiviral aktivitet mod både DNA- og RNA-virus i en cellekultur. Samtidig blev det observeret, at serummet inducerer et fragmenteret mitokondriel netværk og nedsat cellulær ATP produktion (1).

Citat fra artiklen (1), side 213: 
"... we showed that serum from ME/CFS patients contained an activity that produced mitochondrial fragmentation, decreased mitochondrial ATP production, and induced a powerful antiviral state."

Det er ukendt, hvad det er i serum, som udløser og udøver den antivirale aktivitet. Schreiner et al har en hypotese om, at en delvis aktivering af herpesvirus (HHV-6) kan være årsag til den kroniske immunaktivering hos ME patienter. Forskerne understøtter hypotesen med et forsøg, hvor en cellekultur udsat for delvis aktivering af HHV-6 udskilder et stof som har samme effekt som serum fra ME patienter (1). 

Citat fra artiklen (1), side 206:
"...These results showed that cells containing latent HHV-6A DNA that had been transactivated by TSA (trichostatin-A) secreted a potent activity that could be adoptively transferred and induce mitochondrial fragmentation and a proinflammatory CDR (cell danger response) in naive responder cells, conferring strong protection from both DNA and RNA virus infections."

ME er tidligere sat i forbindelse med kronisk herpes infektion (2).

Schreiner et al foreslår, at nye forsøg skal vise om ME patienter har en produktion af HHV-6 proteiner (ikke hele, levende HHV-6).

Citat fra artiklen (1), side 213:
"Larger multicohort studies involving ME/CFS patients from different age groups should be carried out in the future and should include methods for detecting and quantifying both productive and nonproductive (incomplete) viral reactivation events. Furthermore, potential factors affecting mitochondrial dynamics in ME/CFS patients should be systematically evaluated for their ability to induce a powerful antiviral state."


Læs også:

For ME/CFS Patients, Viral Immunities Come at a Devastating, Lifelong Cost
https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2020-04-27-for-me-cfs-patients-viral-immunities-come-at-lifelong-cost.aspx

Explaining ME/CFS? Prusty / Naviaux Study Ties Infections to Energy Breakdowns
https://www.healthrising.org/blog/2020/04/26/explaining-chronic-fatigue-syndrome-naviaux-prusty/

Viden om fragmenteret mitokondriel netværk:
Mitochondria in Innate Immune Responses
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21597473/
Figur: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21597473/#&gid=article-figures&pid=figure-2-uid-1


Referencer:

1) Philipp Schreiner, Thomas Harrer, Carmen Scheibenbogen, Stephanie Lamer, Andreas Schlosser, Robert K. Naviaux and Bhupesh K. Prusty
Human Herpesvirus-6 Reactivation, Mitochondrial Fragmentation, and the Coordination of Antiviral and Metabolic Phenotypes in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome
Immunohorizons. 2020 Apr 23;4(4):201-215.
DOI: 10.4049/immunohorizons.2000006
PMID: 32327453 

2) Nuno Sepúlveda, Jorge Carneiro,  Eliana Lacerda, Luis Nacul Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome as a Hyper-Regulated Immune System Driven by an Interplay Between Regulatory T Cells and Chronic Human Herpesvirus Infections
Front Immunol 2019 Nov 21;10:2684. doi: 10.3389/fimmu.2019.02684. eCollection 2019.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2019.02684/full

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.