tirsdag den 3. marts 2020

Det inflammatoriske respons og induktion af sygdomstolerance er dysreguleret hos ME patienter

Forskere fra Karolinska Instituttet og Karolinska Universitetshospital har beskrevet en ME hypotese (1):

"ME - a failure of inducing disease tolerance upon chronic immune activation"

Sygdomstolerance er en overordnet betegnelse for en række stress-respons stiveje. Disse skal sørge for at begrænse skade fra patogene mikroorganismer og fra kroppens inflammationsproces.

Vagusnerve og hjernestamme regulerer systemisk inflammation ved at skrue op eller ned for den inflammatoriske refleks. Nerver der fører fra kroppen (afferent vagus nerve endings) til hjernestamme sender besked om immunstatus i kroppen. Nerverne kan f.eks. sende besked om aktivitet fra patogene mikroorganismer i tarmen. Nerver der fører fra hjernestamme (efferente) til kroppen  sender signaler via acetylcholin om at dæmpe inflammationen. 

Det er kendt viden, at påvirkning af vagusnerven kan dæmpe inflammatoriske tilstande.

Forskerne fra Karolinska afprøvede Intranasal Mekanisk Stimulation (INMEST) på en gruppe ME patienter. INMEST udstyret består af et tyndt plasticrør, som placeres i næsen. Udstyret vibrerer og danner en turbulent luftstrøm. Dette inducerer en nervereflex, som påvirker vagusnerven. Behandlingen dæmpede nogle ME symptomer (men ikke fatigue), og blodprøver fra patienterne viste normalisering af inflammatoriske tilstande (1).

En analyse af sygdomstoleranceprogrammer viste, at INMEST behandling opregulerede disse programmer.

Forskerene påpegede, at årsagen til den manglende induktion af tolerance hos ME patienter skal klarlægges. Samtidig henviser de til forskningen i IDO2 enzymet, som netop er involveret i regulering af sygdomstolerance.Mere viden om emnet kan findes her:

Neural Reflexes in Inflammation and Immunity
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22665702-neural-reflexes-in-inflammation-and-immunity/

The Vagus Nerve and the Inflammatory Reflex--Linking Immunity and Metabolism
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23169440-the-vagus-nerve-and-the-inflammatory-reflex-linking-immunity-and-metabolism/

Er der behandlingsmuligheder i lægemidler, der øger aktivitet i acetylcholin-stiveje?:

Central and peripheral anti-inflammatory effects of acetylcholinesterase inhibitors
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028390820300861

Aryl Hydrocarbon Receptor Control of a Disease Tolerance Defence Pathway
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24930766-aryl-hydrocarbon-receptor-control-of-a-disease-tolerance-defence-pathway/Relevante blogindlæg:

Indånding af skimmel er noget, der kan gøre en ME/MCS patient ganske syg. IDO er med til at inducere tolerance i næsens slimhinder, og mutationer i IDO-generne har betydning for kroppens reaktion på skimmel infektion (AHR = Arylhydrocarbon receptor, MCS = multiple chemical sensitivity): 

IDO-ME hypotesen er forenelig med AHR-MCS hypotesen

Tryptofan metabolitten kynureninsyre har immunmodulerende egenskaberReference

1) Lucie S.T. Rodriguez, Christian Pou, Tadepally Lakshmikanth, Jingdian Zhang, Constantin Habimana Mugabo, Jun Wang, Jaromir Mikes, Axel Olin, Yang Chen, Joanna Rorbach, Jan-Erik Juto, Tie Qiang Li, Per Julin, Petter Brodin: Achieving symptom relief in patients with Myalgic encephalomyelitis by targeting the neuro-immune interface and inducing disease tolerance
doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.20.958249
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.20.958249v1.abstract

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.