søndag den 19. august 2018

ACSL3, GPD2 og PDHX i ME

Forskere har anvendt en ny forbedret teknologi til at undersøge epigenetiske ændringer i blodceller fra ME patienter. Resultatet blev valideret på ME patienter fra både USA og Spanien (1).

De supplerende tabeller i artiklen rummer værdifulde informationer. Jeg vil nævne tre eksempler (ACSL3, GPD2 og PDHX) fra Tabel 7.

Tabel S7 er en liste over 144 hypomethylerede gen promotorer. Promotoren er det område på DNA'et, hvorfra transkriptionen af et gen starter. Ændret DNA methylering af promotoren har stor betydning for genekspressionen. Man kan formode, at de 144 hypomethylerede gener er "på overarbejde", og at dette er relateret til ME sygdomsmekanismen. Vi ved ikke hvordan. Måske er de på overarbejde for at kompensere for noget, der er gået galt i cellens metabolisme?

ACSL3
Acyl-CoA synthetase long-chain family member 3 (ACSL3) aktiverer langkædede fedtsyrer til både syntese af cellulære lipider og til nedbrydning via beta-oxidation. ACSL3 er nødvendig for at bygge fedtsyrer ind i phosphatidylcholine.

ACSL3 interagerer med proteiner kodet af generne: CPT1A, CPT1B, PNPLA2 og MGLL. Disse proteiner har en central rolle i lipidmetabolismen. Et tidligere epigenetisk studie har vist, at disse gener er påvirkede hos ME patienter (2).

GPD2
Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 2 (GPD2) er et mitokondrie enzym, som er komponent i den respiratoriske kæde og i glycerophosphate-shuttlen. Det er et nøgleenzym i skæringspunktet mellem glykolyse, oxidativ fosforylering og fedtsyrer metabolismen (3).

PDHX
Pyruvate dehydrogenase complex component X (PDHX) er en delkomponent i PDH-komplekset. Hvis der opstår fejl i dette gen, eller PDHX-proteinet udsættes for et autoimmunt angreb bliver man alvorlig syg. Læs om genet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/8050

Spørgsmålet er hvorfor er dette gen epigenetisk ændret hos ME patienter? Et nedreguleret PDH-kompleks er allerede sat i centrum af ME sygdoms-mekanismen (4),

Referencer:
  1. Trivedi et al: Identification of ME/CFS - associated DNA methylation patterns. Plos One 2018, 13, 7 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201066
  2. de Vega et al: Epigenetic modifications and glucocorticoid sensitivity in ME/CFS. BMC Medical Genomics, 2017, 10, 11
  3. Mracek et al: The function and the role of the mitochondrial glycerol-3-phosphate dehydrogenase in mammalian tissue. Biochimica et Biophysica Acta 1827, 2013, 401-410.
  4. Fluge et al: Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy / chronic fatigue syndrome. JCI Insight. 2016; 1(21):e89376. Doi 10.1172/jci.insight.89276

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.