lørdag den 30. december 2017

alfa-2-macroglobulin og anti-sense RNA

de Vega et al fandt 12.608 forskelligt methylerede steder i generne hos ME patienter i forhold til raske kontrolpersoner. Da disse ændringer blev relateret til ME patienternes livskvalitet kom genet for alfa-2-macroglobulin anti-sense RNA 1 ud som nr. 5-hypermethyleret (tabel S7 i ref 1).

Anti-sense RNA er komplementær til mRNA med det formål at inhibere translationen af mRNA. Dvs hvis et anti-sense gen bliver nedreguleret ved en hypermethylering, så er der ikke noget til at inhibere translationen af mRNA. Så resultatet må formodes at være rigelige mæmgder af alfa-2-macroglobulin.

To uafhægige proteomstudier på spinalvæske fra ME patienter har påvist opregulerede niveauer af alfa-2-macroglobulin (2,3).

Referencer:

  1. Vega et al: Epigenetic modifications and glucocorticoid sensitivity in ME/CFS. BMC Medical Genomics, 2017, 10, 11
  2. Schutzer et al: Distinct Cerebrospinal Fluid Proteomes Differentiate Post- Treatment Lyme Disease from Chronic Fatigue Syndrome. PLOS One February 2011, volume 6, Issue
  3. Baraniuk et al: CFS-related proteome in human CSF. BMC Neurology 2005, 5, 22.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.