søndag den 4. oktober 2015

Dysfunktion i basal ganglia hos ME patienter?

Der er fundet autoantisroffer mod flere receptorer hos en gruppe ME/CFS patienter (se sidste blogindlæg).

En af receptorerne der er fundet autoantistoffer imod er acetylcholin receptoren af typen muscarinic M4.

M4 receptoren findes i striatum i hjernen, der bl.a. er involveret i kognitive og motoriske processer. Striatum er også involveret i hjernens belønningssystem, hvor signalmolekylet dopamin spiller en stor rolle.

Stiatum er en del af den struktur i hjernen der hedder basal ganglia, som forskere har sat i forbindelse med sygelig udmattelse (fatigue) både i ME/CFS og andre neuroimmune sygdomme.

Sygdomme som er sat i forbindelse med dysfunktion i basal ganglia er f.eks. ADHD, chorea, Huntingtons, Parkinsons, Major Depression, PANDA og Sydenham's chorea, hvor de to sidstnævnte er autoimmunt angreb efter streptokok infektion.

Aktivering af M4 receptoren inhiberer frigivelse af acetylcholin i striatum, og dette påvirker dopamin signaleringen. Forsøg med mus har vist, at aktivering af M4 receptoren inhiberede dopaminreceptor-induceret bevægelses stimulation (Ref 1).

Det er ikke til at vide, hvordan et autoantistof mod M4 kan påvirke ME patienter, men ser man på tidligere forskning finder man nogle "puslebrikker, der måske kan hjælpe til mere forståelse.

Proteomstudie af spinalvæske fra ME/CFS patienter har vist dysregulation af dopamin receptor signalering. Samme studie viste også dysregulering af betaadrenerg signalering, hvilket er interessant i relation til, at der også er fundet autoantistoffer mod β2AR. (Ref 2)

IOM rapporten om ME/CFS sammenholder flere studier i psykomoter funktion og skriver på side 104, at resultaterne peger på problemer med neurale kredsløb i basal ganglia. Og på side 105 står der, at reduceret besal ganglia aktivering kan bidrage til fatigue. (Ref 3)

Referencer:

  1. Wikipedia: Muscarinic acetylcholine receptor M4.
  2. Se tabel S6 i Schutzer et al: Distinct Cerebrospinal Fluid Proteomes Differentiate Post- Treatment Lyme Disease from Chronic Fatigue Syndrome. PLOS One February 2011, volume 6, Issue 2
  3. IOM-rapporten: Beyond Myalgic encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome: Re defining an Illness. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=19012

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.