søndag den 10. november 2013

POTS, ME/CFS, HPV vaccine bivirkninger og autoimmunitet

Forkortelser:
Myalgic encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome = ME/CFS
Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome = POTS
Orthostatic Intolerance = OI

ME/CFS, POTS og HPV vaccine bivirkninger har det til fælles, at alle tre tilstande er mistænkt for at have autoimmune mekanismer involveret.

ME/CFS og POTS er to tilstande som meget ofte optræder sammen. Et studie viste at 27% af undersøgte ME/CFS patienter havde POTS.[1] Et andet studie viste, at 64 % af en gruppe POTS patienter også opfyldte kriterierne for ME/CFS. [2] OI som kan være del af en autonom dysfunktion (ligesom POST) er i et studie vist at forekomme hos 95% af ME/CFS patienterne. [3]

Der er fremsat en hypotese om, at ME/CFS kan være en autoimmun sygdom, idet medicinen Rituximab (der bl.a. anvendes til autoimmune tilstande) har vist god effekt på ME/CFS patienter. [4] Andre iagttagelser tyder også på en autoimmun ætiologi i ME/CFS. [5], [6] , [7] , [8] , [9] , [10] , [11] , [12] , [13], [14]

Der er ligeledes fremsat hypotese om, at POTS kan være autoimmunt udløst og forskellige studier viser, at hos en del af POTS patienter kan der påvises auto antistoffer i blodet. [15] , [16] , [17] , [18] ,[19] , [20] ,[21]

POTS og OI findes som komorbiditeter ved mange autoimmune sygdomme, bl. a. ved sclerose, [22] , [23] , [24], [25] , [26] lupus [27] og sjögren syndrom. [28]

POTS har vist sig efter HPV vaccination [29] , [30] , og Sundhedsstyrelsen oplyser også om POTS tilfælde i Danmark på deres hjemmeside om HPV bivirkninger. [31]

Der er også fremsat udsagn om udvikling af ME/CFS efter HPV vaccination [33]. Ligesom andre autoimmune tilstande er mistænkt for at være følge af HPV vaccination [34] , [35] , [36] , [37] , [38] , [39]

ME/CFS, POTS og tilstande udløst af HPV vaccine kan således muligvis være forårsaget af autoimmune mekanismer. Overlap og afgrænsninger mellem ME/CFS, POTS og tilstande udløst af HPV vaccine bør undersøges grundigt og systematisk. Ligesom ætiologi for disse tilstande skal kortlægges med henblik på at etablere egnede behandlingsmetoder.

Den 7. november 2013 var der åbent samråd med Ministeren for Sundhed og Forebyggelse vedrørende HPV vaccination.

Her blev der stillet forslag om at etablere en enhed for samlet at kigge på de 129 kvinder, der har fået alvorlige bivirkninger efter HPV vaccination. Jeg vil gerne bifalde denne gode idé.

Det centrale sygdomselement i ME/CFS, POTS og HPV vaccine bivirkninger synes at samle sig om immunologiske forstyrrelser og autonom dysfunktion. Hvorfor ikke benytte lejligheden til at etablere en forskningsenhed i Danmark med henblik på at forstå samspillet mellem immunsystemet og det autonome nervesystem. En faglig stærk arbejdsgruppe, der systematisk undersøger de 129 unge kvinder vil være en god start.

Viden om behandling af tilstande med dysfunktion i immunsystemet og det autonome nervesystem samt udvikling af biomarkører til at diagnosticere og overvåge sygdommene ville være fremragende know-how for Danmark. Ligesom der vil være god økonomi i at forhindre, at over 100 unge kvinder ender på førtidspension.

Det er kendt viden, at vacciner (ikke bare HPV vaccinen) kan udløse autoimmune tilstande. Vaccinationer er en god opfindelse, som redder mange menneskeliv. Men det er nødvendigt, at forskningen finder frem til, hvilke personer der har en potentiel risiko for at udvikle alvorlige bivirkninger og hvorfor. Og samtidig skal der gøres det yderste for at hjælpe de mennesker, som har udviklet alvorlige bivirkninger efter vaccination.

Spørgsmålet er ikke OM, der skal etableres en speciel enhed til at adressere disse problemstillinger, men HVOR HURTIGT kan den etableres. Har samfundet råd til at lade være?

Referencer:

[1] Postural orthostatic tachycardia syndrome is an under-recognized condition in chronic fatigue syndrome.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18805903

[2] Neurohumoral and haemodynamic profile in postural tachycardia and chronic fatigue syndromes
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21906029

[3] Impaired cardiac function due to small heart and orthostatic intolerance in patients with myalgic encephalomyelitis
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/34/suppl_1/P5066.short

[4] Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026358

[5] Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis and Parallels with Autoimmune Disorders
http://www.intechopen.com/books/genes-and-autoimmunity-intracellular-signaling-and-microbiome-contribution/chronic-fatigue-syndrome-myalgic-encephalomyelitis-and-parallels-with-autoimmune-disorders

[6] The Emerging Role of Autoimmunity in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome(ME/cfs)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24068616

[7] In myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, increased autoimmune activity against 5-HT is associated with immuno-inflammatory pathways and bacterial translocation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23664637 

[8] A narrative review on the similarities and dissimilarities between myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) and sickness behavior
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23497361

[9] A neuro-immune model of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic fatigue syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22718491

[10] The common immunogenic etiology of chronic fatigue syndrome: from infections to vaccines via adjuvants to the ASIA syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22054760

[11] Autoantibodies, polymorphisms in the serotonin pathway, and human leukocyte antigen class II alleles in chronic fatigue syndrome: are they associated with age at onset and specific symptoms?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758204 

[12] Reduction of [(11)C](+)3-MPB Binding in Brain of Chronic Fatigue Syndrome with Serum Autoantibody against Muscarinic Cholinergic Receptor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23240035

[13] Autoantibodies against muscarinic cholinergic receptor in chronic fatigue syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12851722

[14] Novel pathomechanisms in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis: Do purinergic signalling perturbations and gliosis play a role?
http://www.iacfsme.org/Portals/0/pdf/Brenu-Pathomechanisms-Spring2010-7-30.pdf

[15] Postural orthostatic tachycardia syndrome: the Mayo clinic experience
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17352367 

[16] Autoimmunoreactive IgGs from patients with postural orthostatic tachycardia syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23002038

[17] Autoimmunoreactive IgGs against cardiac lipid raft-associated proteins in patients with postural orthostatic tachycardia syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562385

[18] Autoantibody activation of beta-adrenergic and muscarinic receptors contributes to an "autoimmune" orthostatic hypotension
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22130180

[19] Agonistic autoantibodies as vasodilators in orthostatic hypotension: a new mechanism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22215709

[20] Drug-like actions of autoantibodies against receptors of the autonomous nervous system and their impact on human heart function
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-5381.2012.01828.x/pdf

[21] Autonomic dysfunction presenting as orthostatic intolerance in patients suffering from mitochondrial cytopathy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20960537

[22] Assessment of prevalence and pathological response to orthostatic provocation in patients with multiple sclerosis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23127354

[23] Autonomic dysfunction in multiple sclerosis presenting with postural orthostatic tachycardia
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23160808

[24] Postural orthostatic tachycardia syndrome associated with multiple sclerosis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23246200

[25] Autonomic dysfunction presenting as postural orthostatic tachycardia syndrome in patients with multiple sclerosis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20309394

[26] Postural orthostatic tachycardia syndrome in a patient with relapsing-remitting optic-spinal multiple sclerosis: A case report and discussion of possible mechanism
http://www.neurology-asia.org/articles/neuroasia-2012-17(2)-155.pdf

[27] Neurally mediated hypotension in systemic lupus erythematosus patients with fibromyalgia
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14983104 

[28] Autonomic nervous symptoms in primary Sjogren's syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18411214

[29] Postural tachycardia syndrome after vaccination with Gardasil
http://drblitshteyn.com/articles/Gardasil_and_POTS.pdf 

[30] Postural tachycardia syndrome following human papillomavirus vaccination

[31]Sundhedsstyrelsens oplysning om HPV bivirkninger
http://www.sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2013/BivirkningerVedHPVvaccine.aspx

[32] Udgår, da link ikke længere findes.

[33] Læge Stig Gerdes til folketinget
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/SUU/bilag/41/1291966/index.htm?/samling/20131/almdel/SUU/bilag/41/1291966/index.htm

[34] Demyelinating disease and polyvalent human papilloma virus vaccination
http://jnnp.bmj.com/content/82/11/1296.extract

[35] Neuromyelitis optica following human papillomavirus vaccination
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22722628

[36] Vasculitis following HPV immunization
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22879461

[37] A 16-Year-Old Girl With Bilateral Visual Loss and Left Hemiparesis Following an Immunization Against Human Papilloma Virus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20189933

[38] Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.