onsdag den 22. august 2012

Forstyrrelser i immunforsvaret hos ME patienter

Bloggen Phoenix Rising omtaler meget rosende PHANU gruppen (Population Health and Neuroimmunology Unit) fra Bond Universitet i Australien. Forskere herfra med Dr. Sonya Marshall-Gradisnik og Dr. Donald Staines i spidsen har gjort store fremskridt i forskningen i forstyrrelser i ME/CFSs patienters immunforsvar.

Disse to forskere fremlagde deres og kollegers resultater på invest in ME konferencen i juni 2012. Man kan se deres præsentationer (på engelsk) på DVD'erne fra konferencen. DVD'erne kan købes på invest in MEs hjemmeside her.

Jeg vil i det følgende kort gennemgå én af deres artikler:

Immunological abnormalities as potential biomarkers in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis

Forskerne har undersøgt forskellige parametre i immunforsvaret hos 95 ME/CFS patienter (Fukuda kriterier fra 1994) og sammenlignet med 50 raske kontrolpersoner.

Hos ME/CFS patienter blev der fundet
  • nedsat cytotoksisk aktivitet af Natural Killer Celler (NK)
  • nedsat cytotoksisk aktivitet af CD8+T celler 
  • nedsat antal af CD56bright NK celler

CD betyder Cluster of Differentiation og er en måde at identificere immuncellernes overflademolekyler (receptor eller ligand) på. En immuncelle har således forskellige egenskaber afhængig af overflademolekylerne.

Natural Killer celler er en del af det innate (medfødte) immunforsvar. Natural Killer celler bekæmper virus og tumorer.

CD8+T celle er en T celle med en CD8 receptor, der kan genkende overfladen på en virusinficeret celle og dræbe den. CD8+T celler dræber også cancerceller eller celler der er beskadiget på anden vis.

CD56bright NK celler producerer cytokiner og har også immunoregulatoriske egenskaber. CD56bright NK celler er henholdvis op- og nedreguleret i en række sygdomme. F.eks. er de også nedreguleret i juvenil rheumatoid arthritis.

Disse resultater bekræfter en nedsættelse i immunfunktionen, der gør ME/CFS patienter sårbare over for infektioner.

Forskerne viste samtidig, at ME/CFS patienterne havde en opregulering af

  • IL-10
  • IFN- γ
  • TNF-α
  • CD4CD25 T-celler 
  • FoxP3 ekspression
  • VPACR2 ekspression

IL-10 er et anti-inflammatorisk interleukin, mens INF- γ og TNF-α er proinflammatoriske cytokiner.

CD4CD25 T-celler er regulatoriske celler, hvis opgave er at "tilbageregulere" immunforsvaret efter, at det har været aktiveret i forbindelse med infektion. De regulatoriske T celler skal også forhindre autoimmunitet.

Ekspression af FoxP3 anses for overordnet at styre de T regulatoriske celler. På engelsk kaldes FoxP3 for "master-regulator".

VPACR2 er en Vasoactive Intestinal Peptide Receptor, som jeg har skrevet om i en tidligere blog-post. VPACR2 er en G koblet protein receptor, der reagerer på neuropeptider og som er involveret i adenylate cyclase aktivitet.

Forskerne skriver i deres diskussion/konklusion:

"Dette er den første undersøgelse, der viser betydeligt højere niveauer af VPACR2 receptorer, CD4 CD25+ T-regs og FoxP3 Treg ekspression i CFS/ME patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner. Derudover havde CFS/ME patienter signifikant højere niveauer af anti-inflammatoriske cytokin IL-10 og pro-inflammatoriske cytokiner IFN-γ og TNF-α. Denne profil afspejler en væsentlig og vigtig immunologiske dysregulation, der kunne forklare nogle af de kliniske symptomer, for eksempel den vedvarende sygdomsfølelse, som af CFS/ME patienter har.

Disse resultater viser en alvorlig kompromitteret immunmodulation mekanisme i CFS/ME, hvor forsøg på at regulere eller genoprette immun homøostase synes at være svækket. Disse resultater tyder på, at visse immunologiske biomarkører, som påvist i denne undersøgelse, kan være unikke for CFS/ME."

Jeg synes, at man skal være opmærksom på et par ting i forbindelse med denne artikel. Der er anvendt Fukuda kriterier, som af mange forskere nu anses for forældede, fordi de kan medtage patienter med andre sygdomme end ME. Problemet er, at de nye skarpe ICC-kriterier endnu ikke ligger til grund for artikler. Forsøg, skrivning af artikler og udgivelse er en langsommelig affære, så der går nok noget tid endnu inden, der kommer artikler med ICC kriterierne som udgangspunkt.

Ydermere skal man være opmærksom på inkonsistens i resultater af cytokinprofiler fra forskellige forsøg. Et nyere forsøg af samme forskere viser f.eks. at IL-10 hos samme gruppe af ME/CFS patienter både kan være højere og lavere end hos kontrolpersoner målt på forskellige tidspunkter.

Nedsætttelse af NK-cellers cytotoksiske aktivitet hos ME/CFS patietner er derimod påvist i flere uafhængige forsøg, og er også vist at være konsistent over tid i sidstnævnte forsøg.

Ønsker man mere baggrundsviden om immunforsvaret og regulatoriske immunceller kan jeg anbefale disse to artikler:

Immunsystemet ved kronisk inflammation

CD4+CD25+-regulatoriske T-celler og deres betydning for sygdomme hos mennesker

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.