lørdag den 6. april 2013

Økonomisk fordel for det danske statsbudget at behandle ME med Rituximab?

Som det fremgår af informationerne fra MEandYOU forsøger man i Norge at skaffe penge til at finansiere et fase 3 studie til Rituximab behandling af ME patienter.

Under forudsætning af at resultaterne fra det første Rituximab studie kan gentages, hvad vil det så betyde, hvis man benyttede medicinen i Danmark til ME patienter?

For at regne lidt på dette, er vi først nødt til at udarbejde et estimat over antal ME patienter i Danmark.

Mig bekendt findes der ikke nogen officiel valid opgørelse over antal ME patienter i Danmark. Men idet Folketinget citerer Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra NICE Guidelines, når det handler om ME/CFS, så vil jeg tage udgangspunkt i tal fra NICE guidelines.

Fra NICE guidelines side 71 har vi "minimums-tallet" 0,2%:
"Overall, the evidence suggests a population prevalence of at least 0.2–0.4%"

Via EU oplysningen fandt jeg link til Eurostat, der oplyser, at indbyggerantal i Danmark 2012 var på 5.580.516.

Det giver 11.161 ME patienter i Danmark.

Fra NICE guidelines fandt jeg videre på side 303:
"No definitive studies have been carried out in the UK to determine the prevalence of severe CFS/ME in people with CFS/ME, but estimates range from 25% (population and setting not clear) to a lower figure experienced in general clinical practice."

Nu er det her ikke UK, og tallene er i forvejen usikre, men lad os benytte de anslåede 25% for at fortsætte regnestykket. NICE guidelines har trods alt opgivet en reference til deres tal, og både Folketing og Sundhedsstyrelse bakker op om NICE. Og før anvendte jeg den lave ende af skalaen med de 0,2%, så helt galt kan det vel ikke være!?!

Det giver 2.790 alvorlig syge ME patienter i Danmark.

Alvorlig syge mennesker kan ikke arbejde og betale skat. De er som regel på en eller anden form for overførselsindkomst. Altså en ren udgift for forretningen Danmark.

Hvis nu, at Rituximab forsøget kan reproduceres og 2/3 af behandlede ME patienter igen responderer på behandlingen, så har vi fået 1.860 raske mennesker ud af det.

Men hvis nu alle ikke bliver helt raske og medicinen alligevel ikke virker så godt....så lad os lægge en sikkerhedsfaktor på 10 ind. Den er grebet ud af luften.

Hvis nu 186 mennesker forlader førtidspension og kommer i arbejde. Hvad sparer forretningen Danmark på det?

Den månedlige sats for enlige på førtidspension er kr. 17.348. Dvs. kr. 208.176 om året.

Så med 186 mennesker til kr. 208.176 pr år, så kunne man spare kr. 38.720.736 årligt.

Det er jo også en slags penge!

Regnestykket er imidlertid langt fra færdigt...

  • medicinen Rituximab koster en hel del, men idet patentet til denne medicin er ved at udløbe, vil der kunne forventes et prisfald
  • medicinen tages ved drop, så det kræver nogle sygehus udgifter
  • på den anden side spares udgifterne til kognitiv terapi, som ellers tilbydes som behandling - psykiaterne arbejder vist ikke gratis
  • og der kommer indtægter i form af skat, når patienterne kommer tilbage på arbejdsmarkedet
  • men førtidspensionisterne betaler også nogle af pengene tilbage i skat...
Det kunne være fint, hvis de økonomiske vismænd kastede et kærligt blik på disse "sofa-udregninger".

Men mon ikke vi kan blive enige om, at bundlinjen giver overskud - både økonomisk og menneskeligt. Så lad os dog få det Rituximab fase 3 studie i gang, og se om det udviser samme resultater, som det første studie! Kender du nogen, der gerne vil have, at man forsøger at spare penge på statsbudgettet i Danmark, så få dem til at give et bidrag til MEandYOU indsamlingen:Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.